خانواده ده هزار نفری هوش مصنوعی ایرانی رخشای و قطعی چهار ساعته سامانه

به رسم احترام بابت قطعی چند ساعته از تمام خانواده 10 هزار نفری رخشای پوزش می خواهیم .


و اما ماجرا چه بود ؟


امروزخانواده رخشای از مرز ده هزار نفر عبور کرد و ما افتخار میزبانی 10 هزار نفر از هموطنان را داریم (استقبال کم نظیر هموطنان از اولین هوش مصنوعی ایرانی) .
اما به صورت ناگهان و به دلیل استفاده همزمان بسیاری از کاربران از زال دو باعث Overload شدن سرور های پردازش متنی رخشای شد (حتی سرور های پشتیبان) و این مورد باعث اختلال در کش redis سرور ها و متد جمع آوری دیتا مدل زال و در نتیجه عدم پاسخگویی زال نسخه یک و دو شد .
ما این میزان را پیشبینی کرده بودیم ولی سرعت اتفاق افتادن این مهم به دلیل استقبال هموطنان عزیز ما را از عکس العمل به موقع منع کرد و متاسفانه سامانه هوش مصنوعی ایرانی رخشای بعد از مدت ها از پایداری نسبی به صورت کامل چند ساعت قطع شد .
تمام متخصصان فنی ما مشغول ارتقا شبکه سروری برای میزبانی شایسته و در خور هموطنان عزیز هستند .


پیر خردمند ایرانی ، (زال) از این پس با توان بیشتری پاسخگو خانواده بزرگ خود خواهد بود …

Check Also

افزایش بیست درصدی (خودآگاهی) وسه برابری (سرعت) زال 2

رخشای اولین هوش مصنوعی ایرانی که از اواسط سال 1397 کار تحقیقاتی آن (هوش مصنوعی …