آیا هوش مصنوعی می تواند کار من را تصاحب کند ؟

همیشه در ظهور تکنولوژی های جدید ، بسیاری استرس ها ما سر باز می کند ، بررسی چرایی این مورد به استرس امنیت شغلی بسیاری از انسان ها باز می گردد که ظهور این تکنولوژی را در بسیاری از موارد جایگزین کار و تخصص خود می بینند !

نمونه ی این ترس ها را می توان در انقلاب صنعتی (به انگلیسی: Industrial revolution ) که در سال ۱۷۶۰ شکل گرفت، یافت .

در این انقلاب اصناف زیادی تحت تاثیر قرار گرفتند و به مراتب نیاز به نیرو های انسانی بسیار کمتر حس می شد ، و اما با پیشرفت ابعاد مختلف انقلاب صنعتی ، نیاز به منابع انسانی جهت دار و حرفه ای تر مطرح شد و حتی کارهای طاقت فرسایی که قبل از انقلاب صنعتی توسط انسان ها انجام می شد از این به بعد توسط ماشین ها انجام می شد و از این پس کار های کمتر فرسایشی توسط انسان ها انجام می شود .

به دلیل رشد اقتصاد در انقلاب صنعتی منابع بیشتری از پول بین کارمندان و کارگران تقسیم شد و شاید تنها کسانی از منابع کمتر بهره مند شده که با جریانات چه بسا خشن انقلاب صنعتی همراه شدند .

مسیر پیش روی کسب و کارها در مقابل رشد روز افزون هوش مصنوعی در جهان

هوش مصنوعی در تاریخ نوشته شدن این مقاله تقریبا در حال نمایش یک پیش نمایش خیلی ساده از ایده آل های پیش روی انسانی است و کمترین تمرکز را برای تخصصی سازی با کسب و کار ها را دارد ولی با این حال قطعا تنها در صورتی در اوج خواهد ماند که بیشترین تطابق را با گراف های رشته ها و کسب و کار های تخصصی را پیدا کند و آن ها را داشته باشد .

در این بین قطعا کسانی که روزانه کسب و کار خود را بیشتر با هوش مصنوعی منطبق می کنند قطعا سهم بیشتری از کیک اقتصاد پیش رو با هوش مصنوعی را خواهند داشت.

استرس های امنیت شغلی ناشی از رشد هوش مصنوعی در اکثریت رشته ها

به جای اینکه اجازه رشد ترس های جایگزینی با هوش مصنوعی در خود را رشد دهیم بهتر نیست که با شجاعت تمام به سراغ ابزار هایی برویم که با استفاده از هوش مصنوعی کسب و کار خود را رشد دهیم ؟

Check Also

هوش مصنوعی و چت بات ها، نوید رونق صنعت تولید محتوای دیجیتال

در دنیای امروز، صنعت تولید محتوای دیجیتال به سرعت در حال رشد است و این …