پلن های قیمتی رخشای

طرح سیاوش

در این طرح کاربران جدیدی که در رخشای افتتاح حساب کنند به میزان 5 هزار سکه داریک دریافت میکنند و می توانند 5 هزار کلمه پاسخ یا 5 تصویر با هوش مصنوعی از رخشای دریافت کنند .

زمان سکه های داریک : همیشگی!

رایگان

ثبت نام

طرح سهراب

حساب شما به میزان 35 هزار سکه داریک شارژ می شود و می توانید 35 هزار کلمه پاسخ یا 35 تصویر از رخشای دریافت کنید.

زمان سکه های داریک : همیشگی!

50 هزار تومان

خرید

طرح سیندخت

حساب شما به میزان 170 هزار سکه داریک شارژ می شود و می توانید 170 هزار کلمه پاسخ یا 170 تصویر از رخشای دریافت کنید.

زمان سکه های داریک : همیشگی!

150 هزار تومان

خرید

طرح سیمرغ

حساب شما به میزان "یک ملیون" سکه داریک شارژ می شود و می توانید "یک ملیون" کلمه پاسخ یا 1000 تصویر از رخشای دریافت کنید.

زمان سکه های داریک : همیشگی!

500 هزار تومان

خرید

تعرفه استفاده از سامانه رخشای

سرویس تعرفه
دستیار متنی(چت بات) زال نسخه 1 هر کلمه پاسخ : 1 سکه داریک
دستیار متنی(چت بات) زال نسخه 2 هر کلمه پاسخ : 15 سکه داریک
پردازش تصویر (تولید عکس) شهرزاد نسخه 1 هر تصویر : 1000 سکه داریک
پردازش تصویر (تولید عکس) شهرزاد نسخه 2 هر تصویر : 4000 سکه داریک

شما به نسبت طرح خریداری شده سکه داریک "واحد پول درون برنامه ای به ازای پرداخت تومانی" دریافت می کنید. هر سکه داریک معادل تقریبی یک کلمه پاسخ و هر 1000 سکه داریک معادل 1 تصویر هوش مصنوعی رخشای به شما است.

زمانی که شما از رخشای سوال می پرسید ، رخشای سوال شما را پردازش می کند و هر پاسخی که به شما بدهد تعداد کلمات آن محاسبه و به ازای هر کلمه پاسخ یک سکه داریک از حساب شما کم می شود.

بعد از اتمام سکه های داریک شما باید مجدد سکه داریک خریداری کنید در صورت تمایل می توانید در هر زمان سکه داریک خریداری کنید و محدودیتی ندارد.

"داریک اولین واحد پولی ایرانی در دوره پرشکوه هخامنشی است"