قوانین و مقررات

تمام قوانین سامانه رخشای بر طبق قوانین جاری کشور می باشد و استفاده از این سامانه شامل پذیرش قوانین جاری کشور است.

حریم خصوصی

ما از اطلاعات شما به به هیچ وجه استفاده سوء نخواهیم کرد و اطلاعات شما را در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت تمام اطلاعات وارد شده توسط شما نزد ما توسط متد های روز رمزنگاری جهانی رمز گزاری می شود تا مانع از هک و نفوذ به اطلاعات شما شویم.

قوانین برگشت وجه

بعد از خرید پکیج ها امکان برگشت وجه وجود نخواهد داشت .