تمدید طرح 10,000 سکه داریک رایگان تا 600 کاربر

همانطور که اطلاع دارید از ابتدا شروع به کار اولین سامانه هوش مصنوعی ایرانی رخشای ، ما هدیه خوش آمد گویی به 500 کاربر را ده هزار سکه داریک رایگان (10 هزار کلمه پاسخ رایگان توسط رخشای) به کاربران عزیزمان به محض ورود فعال می کردیم .

آنقدر مورد لطف و مهربانی شما هموطنان گرامی قرار گرفته ایم که به شدت خستگی از تنمان بیرون رفت .

تصمیم به این مهم گرفته ایم که این طرح را تا کاربر شماره 600 فعال نگه داریم ما اعتماد شما را بزرگترین سرمایه خودمان میدانیم و به دلیل قدر دانی از شما گرامیان از کاربر شماره 600 تا کاربر شماره 1000 ،میزان سکه های داریک رایگان را 7000 سکه در نظر می گیریم .

امیدواریم همیشه میزبان لایقی برای اعتماد شما هموطنان عزیزمان باشیم .

Check Also

پایداری مدل بزرگ زبان فارسی (LLM) هوش مصنوعی زال و زال پلاس : یک گام بزرگ با 17 میلیارد پارامتر آموزشی در زمینه هوش مصنوعی

هم اکنون ما شاهد پایداری از نمونه کاربردی هوش مصنوعی زال با نام Zal 2 …